Christuskalender

Met betrekking tot het Christendom valt op dat van zijn stichter, Jezus Christus, geen archeologische sporen te vinden zijn. Van Zijn bestaan en optreden is geen archeologisch bewijs, en eventuele artefacten van Hem zijn slechts mythisch. Dit valt dubbel op omdat met betrekking tot de stichters van de andere grote wereldgodsdiensten het tegendeel het geval is. Van bijvoorbeeld Boeddha, de stichter van het Boeddhisme, en Mohammed, de stichter van de Islam, bestaan namelijk wèl archeologische sporen en artefacten. De meeste esoterische stromingen binnen het Christendom achten dit niet zonder reden: In Christus moet men geloven overeenkomstig het woord van Paulus dat zegt: Van Christus hoort men zeker te zijn zonder Hem zintuigelijk waar te kunnen nemen. Ofwel: Christus leert men enkel in de geest kennen, om aldus zichzelf geestelijk op te werken en van zichzelf een Christusmens, een Christusnavolger te maken.

Jezus Christus naar een ontwerp van Rudolf Steiners Mensheidsrepresentant
Chronologie van het leven van Jezus Christus

Letterlijk luidt het woord van Paulus: ‘Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet’ (Hebreeën 11:1). In die richting behelst het Christendom reeds een voor de hand liggend en toch veelal over het hoofd gezien geheim. Het optreden van zijn stichter als persoonlijk mens, als God de Zoon in het Vlees, blijkt te zijn gebonden aan een unieke levenskroniek, aan een unieke chronologie. Het betreft een kroniek, een chronologie die – naar dagtelling – exact uitdrukking geeft aan wie en wat Christus was, is en beoogd(e) te zijn.

Christuskalender 1A

Zo spoort bijvoorbeeld het aantal dagen van Zijn aardse optreden, gerekend vanaf Zijn Doopdag donderdag 6 januari 30 t/m Zijn Sterfdag vrijdag 3 april 33, 1184 dagen – inclusief de Doopdag zelf – met de helft van de getalswaarde van Zijn naam in het Grieks. Die waarde is namelijk 2 x 1184 = 2368. (Alle Griekse letters staan van oudsher voor een getal.)

Aldus laat zich een Christuskalender, een Christuschronologie opstellen, waarvan het wonder direct is af te zien. De hier gegeven kalenders of Leertafels vormen ter zake slechts een begin. Het zijn er vier, en een vijfde volgt nog. Wij hopen dat met het geven van deze Leertafels een eerste stap is gezet naar het waarnemen van Christus in de geest (de aardse ethersfeer).

U kunt de Christuskalender ook downloaden als PDF.

Gedichten

STOF
Onder de grond bottelt
en ademt en wortelt
het. De stof bolt er op.
INDIA YOGI
Zijn blik verzacht zelfs dode dingen.
Ze dingen zachtjes naar zijn hand.
Hoe hang ik aan
dat onderkoelde branden.
AMERIKA - II
Geboren in Amerika,
die grote onderaardestad,
waar niemand je verwacht;
verloren in Amerika.
MONGOOLTJE
Zijn ogen kijken scheel naar binnen,
alsof hij moeitelozer mediteert
in ’t geestenrijk achter de zinnen
dan Tibetaan, Mongool of Indiër.
Hij schijnt een ieder te beminnen.
CONFLICT
Ik voel de neergesneeuwde gist
van een onopgelost conflict
verder en verder
indalen.
VAAS
De vaas van kristal
viel in tienduizend scherven.
Nu zien wij U overal
sterven.
GEBOORTEREDEN
Op aarde geboren.
Verraden, verloren.Maar ’t kwade bezworen
om U te behoren.
SCHEIDING
Wij raakten weer gescheiden.
De scheiding bracht gemis.
Ik ben gevierendeeld,
daar dit de tweede keer is.
SPIEGELBEELD
Gij draagt mij in Uw armen, en
in spiegelbeeld, ik U.
Geen derde kan daar ooit
iets aan veranderen.
AVONDLAND
Wij rezen op
uit het gewelf
van Egypte
en werden zelf
’t koninklijk paar.
RUSLAND
Weer gaan wij voort.
Nu met gevleugelde pas.
Wij wachten op anderen
bij iedere poort,
zoals onze voorbestemming was.
INITIATIEF
Dit is het grote initiatief:
Christus ik heb U lief.
VERWISSELING - II
Eens verrieden wij allen om één.
En moesten het leven verliezen.
Later verrieden wij één geliefd persoon, één om allen, en verdienden hetzelfde loon.
SWATOI
Ver weg ligt het land in ijs.
Bij nacht kruit het omhoog.
Het is er koud, nooit droog,
en vanaf hier de langste reis.
IN MEMORIAM R.S.
Ik beschik: straks schrik ik
tijdens ’t slapen wakker.
En de morgen daaropvolgend
schiet mij tussen zes en acht
te binnen wie hij is.
STERFKAMER - I
Betreden wij de Schreinerei
die in zijn balsemstaat gelaten is.
De wanden zijn verpurperd.
Er hangt verlatenis over een voorhangsel dat is gescheurd.
L.R.
Tempel van het midden,
veertig meter breed rozet,
straal intenser
dan de middag
die bij nacht verstert.
WEERWOLF
‘k Stam af van Faust.
Een had hij wat
met een publieke vrouw.
Het lot belastte mij
met beider zwakten.
SLAAPTABLET
Voel toch hoe zwaar dit weegt,
zonder gewicht.
Ik heb het ding niet nodig,
niet beslist.
SNEEUWWIT
Spiegeltje, spiegeltje
aan de wand,
waar is de koboldfamilie
die zich een maand
voor Sneeuwwit heeft vermand?

Nieuws

Filmpremière 12-2012
Op 21 december 2012 heeft de datum-gebonden filmpremière van de film Formatorium Accousticum Vitum in Wageningen plaatsgevonden.
Vorige    Volgende
Film Roosendaal 04-2013
Op 16 april 2013 is de film Formatorium Accousticum Vitum vertoond in een bioscoop in Roosendaal.
Vorige    Volgende
Film Wageningen 10-2013
Op 13 oktober 2013 is de film Formatorium Accousticum Vitum vertoond in een bioscoop in Wageningen.
Vorige    Volgende
Trailer beschikbaar 01-2014
Klik hier om de trailer van de film Formatorium Accousticum Vitum te bekijken!
Vorige    Volgende
Samenvoeging 05-2017
De websites van Munin Nederlander en Imagilogos zijn samengevoegd tot één gemeenschappelijke website.
Vorige    Volgende
Film Online 06-2017
De volledige film Formatorium Accousticum Vitum is heden hier online te bekijken!
Vorige    Volgende
Tassen 01-2017
Klik hier om de nieuwe rubriek met handgemaakte tassen te bekijken.
Vorige    Volgende
Imagilogos 06-2017
Klik hier om de achtergronden en het motief van Imagilogos te bekijken.
Vorige    Volgende
Biografie 06-2017
Een beknopte biografie van Munin Nederlander is hier beschikbaar.
Vorige    Volgende
Muziek 06-2017
Een deel van de muziekcomposities van Imagilogos zijn hier beluisteren.
Vorige    Volgende
Christelijke Tarot 06-2017
Imagilogos heeft een Christelijke variant van de Tarot uitgebracht die u hier kunt bekijken.
Vorige    Volgende
Handleiding 06-2017
De handleiding van de Christelijke Tarot van Imagilogos kunt u hier downloaden.
Vorige    Volgende
Contact 06-2017
Vragen aan Imagilogos? Klik hier om contact op te nemen met de vrienden van Imagilogos.
Vorige    Volgende
Contact 06-2017
Vragen aan Munin Nederlander? Klik hier om contact op te nemen met Munin Nederlander.
Vorige    Volgende
Christuskalender 05-2019
Imagilogos heeft een Christuskalender uitgewerkt. Klik hier voor meer informatie.
Vorige    Volgende