Werkgroep Imagilogos

Imagilogos Logo

In 2010 is door enkele leden van de Stichting Warmtegroep de initiatiefgroep Imagilogos opgericht. Daardoor vormt Imagilogos een subgroep van de Warmtegroep. Het doel van Imagilogos is om esoterische onderwerpen kunstzinnig en mentaal overzichtelijk vorm te geven. De naam van de groep is dan ook gebaseerd op een combinatie van de begrippen ‘imaginatie’ en ‘logos’ c.q. ‘logica’.

Zowel de Warmtegroep als Imagilogos — en die laatste groep expliciet en ‘naar buiten tredend’ — baseren zich op het esoterisch christendom, zoals dat kennismatig naar buiten is gedragen door Rudolf Steiner (als stichter van de antroposofie c.q. Die Anthroposophische Gesellschaft), en zoals dat ‘magisch’ werd gepraktiseerd door het klassieke en het moderne Rozenkruis, met name het Lectorium Rosicrucianum zoals dat functioneerde tot het jaar 2001*.

De Warmtegroep en Imagilogos achten de antroposofie en het rozenkruisersdom als ‘heilig’ en in feite onmisbaar voor de eigentijdse en toekomstige culturen. Echter, de huidige instituten daarachter achten zij omstreden en niet meer met de betreffende geestelijke bewegingen in harmonie. Reeds in 1923 en in 1924 waarschuwde Rudolf Steiner dat bij gebrek aan spirituele levenshouding van de kant van de antroposofen (c.q. bij gebrek aan opname door hen van de Kerstconferentie van 1923) de antroposofie in de toekomst slechts in mindere of meerdere mate een ‘cultuurfactor’ zou blijken in plaats van een ‘geestelijke factor’ die de cultuur noodzakelijkerwijs vergeestelijkt en verchristelijkt. Daarnaast pretendeerde het Lectorium Rosicrucianum — als een soort ‘magische specificatie’ van de antroposofie — slechts tijdelijke werkzaam te kunnen zijn, namelijk tot 2001*. Dat jaar is geruime tijd verstreken.

Magisch 19 Hexagram

Zo stellen de vrienden van Imagilogos zich op het standpunt van onder andere de belgisch-antroposofische initiatiefgroep De Brug, namelijk het standpunt dat spirituele vernieuwing en verchristelijking heden niet meer vanuit ‘enig leidinggevend centrum’ richting ‘de perifere buitenwereld’ te verwachten zijn, maar dat deze heden her en der dienen te komen van die perifere buitenwereld zelf, richting de leidinggevende centra. En dat op een zodanige wijze, dat met meer nadruk dan ooit, gewezen wordt op Rudolf Steiners christologie, en dat met meer inspanning dan ooit, de moderne wetenschappen, met name de moderne natuurkunde (astrofysica, gentechnologie, robotica, enzovoort) gerelateerd moeten worden aan de geesteswetenschap, met name aan de christelijk-esoterische geesteswetenschap.

Engel huistempel

En dat daarnaast tevens, in het kielzog van genoemd rozenkruisersdom, getrouw een intensief bezinningsleven wordt gepraktiseerd, bij voorkeur in zo te noemen ‘huistempels’.

De website van Imagilogos informeert over ‘ons’ perifere initiatief. En opdat dat initiatief niet (te) ad hoc blijft, staan wij uiteraard open voor reacties en eventueel daaruit volgende contactleggingen.

De vrienden van Imagilogos.

*) Het klassieke Rozenkruis werd wereldkundig gemaakt door Johann Valentin Andreae, met zijn opmerkelijke rozenkruisgeschriften:
1. Fama Fraternitatis A.D. 1614
2. Confessio Fraternitatis A.D. 1615
3. Chymische Hochzeit Christiani Rosencreutz anno 1459 - A.D. 1616
Alsook door Henricus Mathadanus, in zijn publicatie ‘Die Geheime Figuren der Rosenkreuzer’.

Het moderne Rozenkruis werd gesticht door onder andere Jan van Rijckenborgh, in circa 1946. Hij beoogde een magische Rozenkruisschool te doen functioneren tot (en met) het jaar 2001; niet langer dus dan voor de duur van circa 56 jaar, hoewel zo’n school zichzelf korter of langer tijd ‘overleeft’. Zie de oorspronkelijke drukken van Jan van Rijckenborghs publicaties ‘Demasque’ en ‘De Gnosis in actuele openbaring’ (Rozenkruispers, Haarlem).

Gedichten

STOF
Onder de grond bottelt
en ademt en wortelt
het. De stof bolt er op.
INDIA YOGI
Zijn blik verzacht zelfs dode dingen.
Ze dingen zachtjes naar zijn hand.
Hoe hang ik aan
dat onderkoelde branden.
AMERIKA - II
Geboren in Amerika,
die grote onderaardestad,
waar niemand je verwacht;
verloren in Amerika.
MONGOOLTJE
Zijn ogen kijken scheel naar binnen,
alsof hij moeitelozer mediteert
in ’t geestenrijk achter de zinnen
dan Tibetaan, Mongool of Indiër.
Hij schijnt een ieder te beminnen.
CONFLICT
Ik voel de neergesneeuwde gist
van een onopgelost conflict
verder en verder
indalen.
VAAS
De vaas van kristal
viel in tienduizend scherven.
Nu zien wij U overal
sterven.
GEBOORTEREDEN
Op aarde geboren.
Verraden, verloren.Maar ’t kwade bezworen
om U te behoren.
SCHEIDING
Wij raakten weer gescheiden.
De scheiding bracht gemis.
Ik ben gevierendeeld,
daar dit de tweede keer is.
SPIEGELBEELD
Gij draagt mij in Uw armen, en
in spiegelbeeld, ik U.
Geen derde kan daar ooit
iets aan veranderen.
AVONDLAND
Wij rezen op
uit het gewelf
van Egypte
en werden zelf
’t koninklijk paar.
RUSLAND
Weer gaan wij voort.
Nu met gevleugelde pas.
Wij wachten op anderen
bij iedere poort,
zoals onze voorbestemming was.
INITIATIEF
Dit is het grote initiatief:
Christus ik heb U lief.
VERWISSELING - II
Eens verrieden wij allen om één.
En moesten het leven verliezen.
Later verrieden wij één geliefd persoon, één om allen, en verdienden hetzelfde loon.
SWATOI
Ver weg ligt het land in ijs.
Bij nacht kruit het omhoog.
Het is er koud, nooit droog,
en vanaf hier de langste reis.
IN MEMORIAM R.S.
Ik beschik: straks schrik ik
tijdens ’t slapen wakker.
En de morgen daaropvolgend
schiet mij tussen zes en acht
te binnen wie hij is.
STERFKAMER - I
Betreden wij de Schreinerei
die in zijn balsemstaat gelaten is.
De wanden zijn verpurperd.
Er hangt verlatenis over een voorhangsel dat is gescheurd.
L.R.
Tempel van het midden,
veertig meter breed rozet,
straal intenser
dan de middag
die bij nacht verstert.
WEERWOLF
‘k Stam af van Faust.
Een had hij wat
met een publieke vrouw.
Het lot belastte mij
met beider zwakten.
SLAAPTABLET
Voel toch hoe zwaar dit weegt,
zonder gewicht.
Ik heb het ding niet nodig,
niet beslist.
SNEEUWWIT
Spiegeltje, spiegeltje
aan de wand,
waar is de koboldfamilie
die zich een maand
voor Sneeuwwit heeft vermand?

Nieuws

Filmpremière 12-2012
Op 21 december 2012 heeft de datum-gebonden filmpremière van de film Formatorium Accousticum Vitum in Wageningen plaatsgevonden.
Vorige    Volgende
Film Roosendaal 04-2013
Op 16 april 2013 is de film Formatorium Accousticum Vitum vertoond in een bioscoop in Roosendaal.
Vorige    Volgende
Film Wageningen 10-2013
Op 13 oktober 2013 is de film Formatorium Accousticum Vitum vertoond in een bioscoop in Wageningen.
Vorige    Volgende
Trailer beschikbaar 01-2014
Klik hier om de trailer van de film Formatorium Accousticum Vitum te bekijken!
Vorige    Volgende
Samenvoeging 05-2017
De websites van Munin Nederlander en Imagilogos zijn samengevoegd tot één gemeenschappelijke website.
Vorige    Volgende
Film Online 06-2017
De volledige film Formatorium Accousticum Vitum is heden hier online te bekijken!
Vorige    Volgende
Tassen 01-2017
Klik hier om de nieuwe rubriek met handgemaakte tassen te bekijken.
Vorige    Volgende
Imagilogos 06-2017
Klik hier om de achtergronden en het motief van Imagilogos te bekijken.
Vorige    Volgende
Biografie 06-2017
Een beknopte biografie van Munin Nederlander is hier beschikbaar.
Vorige    Volgende
Muziek 06-2017
Een deel van de muziekcomposities van Imagilogos zijn hier beluisteren.
Vorige    Volgende
Christelijke Tarot 06-2017
Imagilogos heeft een Christelijke variant van de Tarot uitgebracht die u hier kunt bekijken.
Vorige    Volgende
Handleiding 06-2017
De handleiding van de Christelijke Tarot van Imagilogos kunt u hier downloaden.
Vorige    Volgende
Contact 06-2017
Vragen aan Imagilogos? Klik hier om contact op te nemen met de vrienden van Imagilogos.
Vorige    Volgende
Contact 06-2017
Vragen aan Munin Nederlander? Klik hier om contact op te nemen met Munin Nederlander.
Vorige    Volgende
Christuskalender 05-2019
Imagilogos heeft een Christuskalender uitgewerkt. Klik hier voor meer informatie.
Vorige    Volgende