Home

Deze website toont en beschrijft de verschillende initiatieven van Imagilogos en de daaruit voortgekomen producties

Het Derde Palladium

In 2010 is door enkele leden van de Stichting Warmtegroep de initiatiefgroep Imagilogos opgericht. Aldus vormt Imagilogos een subgroep van de Warmtegroep. Het doel van Imagilogos is om esoterische onderwerpen kunstzinnig en mentaal overzichtelijk vorm te geven. Een nadere toelichting op het motief en de achtergrond van Imagilogos treft u aan in de rubriek Werkgroep Imagilogos.

De vrienden van Imagilogos delen het standpunt van Rudolf Steiner dat in de huidige tijd kunst, religie en (geestes)wetenschap onderling verbonden moeten worden. Door praktich invulling te geven aan dit standpunt, vallen de initiatieven van Imagilogos uiteen in verschillende werkgebieden:

Publicaties Munin Nederlander

Publicaties en artikelen Op literair gebied is, in samenwerking met de Stichting Dichtdoor, onderzocht wat de betekenis van de geesteswetenschap kan zijn voor de hedendaagse literatuur, en omgekeerd, wat de betekenis van de hedendaagse literatuur kan zijn voor de geesteswetenschap. Dit onderzoek heeft onder andere bijgedragen aan de totstandkoming van de dichtbundels DIT en ZEKER, en de publicaties Kitesj en Thúle. Tevens zijn op literair gebied artikelen gepubliceerd, handelend over verschillende esoterische onderwerpen. Vanuit autobiografisch-geesteswetenschappelijk standpunt is de publicatie Gea II gepubliceerd.

Op geesteswetenschappelijk gebied is onder meer onderzoek verricht naar de verschillende getallenpatronen die men aantreft in het geschrift 'De alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis', een hoofdwerk binnen de rozenkruisers-stroming. De resultaten van dit onderzoek zijn verwerkt in de publicatie De Alchemische Bruiloft ontcijferd.

Film Formatorium Accousticum Vitum

Alternatieve energietechniek Daarnaast wordt op (geestes)wetenschappelijk gebied, in samenwerking met de Stichting Warmtegroep, gestreefd naar het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van een alternatieve energietechniek, zowel theoretisch-natuurkundig alsook praktisch/technisch. De bevindingen hieromtrent zijn verwerkt in de publicaties SHELEG, Formatorium Accousticum Vitum, en het nog te verschijnen Formatorium Accousticum Vitum, Monadum en Quadrivium.

Voornoemd onderzoek heeft eveneens geresulteerd in de filmproductie Formatorium Accousticum Vitum, waarin de aspecten beeld (imaginatie) en geluid (logos) zowel kunstzinnig als theoretisch-praktich zijn toegepast om de (voorlopige) onderzoeksresultaten van de laatstgenoemde en nog uit te brengen publicatie te presenteren.

Christelijke Tarot Imagilogos

Christelijke Tarot Door inspiraties vanuit het geesteswetenschappelijke onderzoek, alsmede ter ondersteuning van de uitgebrachte publicaties, zijn diverse kunstzinnige en verklarende illustraties ontworpen en gepubliceerd.

In het kader van vernieuwing en verchristelijking van oude wijsheid is onder meer een verchristelijkte variant van de Tarot ontworpen en uitgebracht als kaartdeck (die eveneens op dibond verkrijgbaar is), inclusief een bijbehorende handleiding.

Esoterisch christelijke kalenders als leertafels

Christuskalender Met betrekking tot het Christendom valt op dat van zijn stichter, Jezus Christus, geen archeologische sporen te vinden zijn. De meeste esoterische stromingen binnen het Christendom achten dit niet zonder reden: Het optreden van zijn stichter als persoonlijk mens, als God de Zoon in het Vlees, blijkt te zijn gebonden aan een unieke levenskroniek, aan een unieke chronologie. Het betreft een kroniek, een chronologie die - naar dagtelling - exact uitdrukking geeft aan wie en wat Christus was, is en beoogd(e) te zijn. Aldus laat zich een Christuskalender, een Christuschronologie opstellen, waarvan het wonder direct is af te zien.

Muziek Op auditief gebied wordt muziek gecomponeerd ter ondersteuning van de uit te brengen mediaproducties. Eveneens wordt, met behulp van akoestische geluidstonen, praktisch invulling gegeven aan bepaalde geesteswetebschappelijke onderzoeksresultaten. Beide aspecten zijn onder andere verwerkt in de genoemde film Formatorium Accousticum Vitum.

Handgemaakte Tassen Op kunstzinnig gebied worden zijn eveneens handgemaakte tassen, beenwarmers en riemen ontworpen, voorzien van uiteenlopende Indiaanse, Egyptische, Slavische en zelf ontworpen motieven.

Gedichten

STOF
Onder de grond bottelt
en ademt en wortelt
het. De stof bolt er op.
INDIA YOGI
Zijn blik verzacht zelfs dode dingen.
Ze dingen zachtjes naar zijn hand.
Hoe hang ik aan
dat onderkoelde branden.
AMERIKA - II
Geboren in Amerika,
die grote onderaardestad,
waar niemand je verwacht;
verloren in Amerika.
MONGOOLTJE
Zijn ogen kijken scheel naar binnen,
alsof hij moeitelozer mediteert
in ’t geestenrijk achter de zinnen
dan Tibetaan, Mongool of Indiër.
Hij schijnt een ieder te beminnen.
CONFLICT
Ik voel de neergesneeuwde gist
van een onopgelost conflict
verder en verder
indalen.
VAAS
De vaas van kristal
viel in tienduizend scherven.
Nu zien wij U overal
sterven.
GEBOORTEREDEN
Op aarde geboren.
Verraden, verloren.Maar ’t kwade bezworen
om U te behoren.
SCHEIDING
Wij raakten weer gescheiden.
De scheiding bracht gemis.
Ik ben gevierendeeld,
daar dit de tweede keer is.
SPIEGELBEELD
Gij draagt mij in Uw armen, en
in spiegelbeeld, ik U.
Geen derde kan daar ooit
iets aan veranderen.
AVONDLAND
Wij rezen op
uit het gewelf
van Egypte
en werden zelf
’t koninklijk paar.
RUSLAND
Weer gaan wij voort.
Nu met gevleugelde pas.
Wij wachten op anderen
bij iedere poort,
zoals onze voorbestemming was.
INITIATIEF
Dit is het grote initiatief:
Christus ik heb U lief.
VERWISSELING - II
Eens verrieden wij allen om één.
En moesten het leven verliezen.
Later verrieden wij één geliefd persoon, één om allen, en verdienden hetzelfde loon.
SWATOI
Ver weg ligt het land in ijs.
Bij nacht kruit het omhoog.
Het is er koud, nooit droog,
en vanaf hier de langste reis.
IN MEMORIAM R.S.
Ik beschik: straks schrik ik
tijdens ’t slapen wakker.
En de morgen daaropvolgend
schiet mij tussen zes en acht
te binnen wie hij is.
STERFKAMER - I
Betreden wij de Schreinerei
die in zijn balsemstaat gelaten is.
De wanden zijn verpurperd.
Er hangt verlatenis over een voorhangsel dat is gescheurd.
L.R.
Tempel van het midden,
veertig meter breed rozet,
straal intenser
dan de middag
die bij nacht verstert.
WEERWOLF
‘k Stam af van Faust.
Een had hij wat
met een publieke vrouw.
Het lot belastte mij
met beider zwakten.
SLAAPTABLET
Voel toch hoe zwaar dit weegt,
zonder gewicht.
Ik heb het ding niet nodig,
niet beslist.
SNEEUWWIT
Spiegeltje, spiegeltje
aan de wand,
waar is de koboldfamilie
die zich een maand
voor Sneeuwwit heeft vermand?

Nieuws

Filmpremière 12-2012
Op 21 december 2012 heeft de datum-gebonden filmpremière van de film Formatorium Accousticum Vitum in Wageningen plaatsgevonden.
Vorige    Volgende
Film Roosendaal 04-2013
Op 16 april 2013 is de film Formatorium Accousticum Vitum vertoond in een bioscoop in Roosendaal.
Vorige    Volgende
Film Wageningen 10-2013
Op 13 oktober 2013 is de film Formatorium Accousticum Vitum vertoond in een bioscoop in Wageningen.
Vorige    Volgende
Trailer beschikbaar 01-2014
Klik hier om de trailer van de film Formatorium Accousticum Vitum te bekijken!
Vorige    Volgende
Samenvoeging 05-2017
De websites van Munin Nederlander en Imagilogos zijn samengevoegd tot één gemeenschappelijke website.
Vorige    Volgende
Film Online 06-2017
De volledige film Formatorium Accousticum Vitum is heden hier online te bekijken!
Vorige    Volgende
Tassen 01-2017
Klik hier om de nieuwe rubriek met handgemaakte tassen te bekijken.
Vorige    Volgende
Imagilogos 06-2017
Klik hier om de achtergronden en het motief van Imagilogos te bekijken.
Vorige    Volgende
Biografie 06-2017
Een beknopte biografie van Munin Nederlander is hier beschikbaar.
Vorige    Volgende
Muziek 06-2017
Een deel van de muziekcomposities van Imagilogos zijn hier beluisteren.
Vorige    Volgende
Christelijke Tarot 06-2017
Imagilogos heeft een Christelijke variant van de Tarot uitgebracht die u hier kunt bekijken.
Vorige    Volgende
Handleiding 06-2017
De handleiding van de Christelijke Tarot van Imagilogos kunt u hier downloaden.
Vorige    Volgende
Contact 06-2017
Vragen aan Imagilogos? Klik hier om contact op te nemen met de vrienden van Imagilogos.
Vorige    Volgende
Contact 06-2017
Vragen aan Munin Nederlander? Klik hier om contact op te nemen met Munin Nederlander.
Vorige    Volgende
Christuskalender 05-2019
Imagilogos heeft een Christuskalender uitgewerkt. Klik hier voor meer informatie.
Vorige    Volgende