Publicaties

De onderstaande publicaties zijn door Munin Nederlander gepubliceerd in de periode 1982 tot heden. Zijn publicaties zijn geesteswetenschappelijk en poëtisch georiënteerd

Publicatie - Formatorium Accousticum Vitum Quadrivium

Formatorium Accousticum Vitum Quadrivium De studie Formatorium Accousticum Vitum Monadum en Quadrivium handelt over het mobiliseren c.q. het in functie brengen van Rudolf Steiners ogenschijnlijk zo immobiele Strader toneelattributen, één hoofdapparaat en drie bijzetapparaten (waarvan twee klein en één groot). Dit mobiliseren betreft in de eerste plaats een ‘akoestisch in functie brengen’ van die betreffende apparaten, met name het hoofdapparaat, maar toch ook een (toekomstig) drijfkracht-technisch mobiliseren van alle vier de apparaten.  Lees verder [...]

Publicatie - Formatorium Accousticum Vitum

Formatorium Accousticum Vitum Einde zomer 2013 had ik het uitkomen gepland van mijn studie Formatorium Accousticum Vitum Quadrivium, die handelt over het akoestisch mobiliseren van Rudolf Steiners ogenschijnlijk zo immobiele Strader toneelattributen,- één hoofdapparaat en drie bijzetapparaten: twee klein en één groot. Dit als grondslag voor de film Formatorium Accousticum Vitum, die zijn datumgebonden première beleefde op 21 december 2012, en als vervolg van mijn publicatie Sheleg van 1992, die die attributen enkel beschrijft. Het uitkomen van die studie is vertraagd. Weliswaar is hij op het voor- en nawoord na al maanden af, maar  Lees verder [...]

Publicatie - Gea II

Gea II Bij vrijwel alle mensen leeft de vraag of in ons melkwegstelsel nóg één of meer bewoonde planeetwerelden zijn te vinden. Waarbij dan met 'bewoond' bedoeld wordt: 'bewoond zoals de aarde wordt bewoond,'- bewoond dus door vier levensrijken, een mineraal rijk, een plantaardig rijk, een dierlijk rijk en, met als kroon daarop, een menselijk rijk; en deze rijken geopenbaard op de ons bekende en vertrouwde wijze: in aarde, water, lucht en warmte. Esoterici stellen zich op het standpunt dat alle werelden, de planetaire- èn de stellaire-, bewoond zijn, maar dan (vrijwel) uitzonderingsloos op een wijze ongelijkvormig aan de wijze waarop  Lees verder [...]

Publicatie - De Alchemische Bruiloft Ontcijferd

De Alchemische Bruiloft Ontcijferd Een commentaar op het inwijdingsgeschrift der Rozenkruisers. De alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis anno 1459, in 1603 door Johann Valentin Andreae (1586-1654) op schrift gesteld, veroorzaakte bij publicatie een schokgolf in intellectueel Europa en bracht de pennen van de geleerden krachtig in beweging. Tot op de huidige dag is men bezig dit geschrift te doorgronden, te verklaren, te ontsluieren en de inhoud ervan in praktijk te brengen. De alchemische bruiloft blijkt een actueel en modern kerngeschrift der rozenkruisers te zijn, waarin de westerse inwijdingsweg die Christiaan Rozenkruis  Lees verder [...]

Dichtbundel - Zeker

ZEKER Gedichten van Munin Nederlander. Deze bundel is de opvolger van de gedichtenbundel DIT. De hier bijeengebrachte gedichten zijn geschreven tussen 982-1992. Ze zijn niet in volgorde van ontstaan gerangschikt, maar geordend in deelbundels die elkaar aanvullen. Bij enkele van de vijftien deelbundels is een pagina aantekeningen gevoegd. De vier deelbundels die elk uit één lang episch gedicht bestaan, zijn van een korte introduktie voorzien. De bundel bevat illustraties en enkele pagina's muziek bij een paar verzen uit de laatste deelbundel.De omvangrijke bundel gedichten van M. Nederlander vraagt erom te worden  Lees verder [...]

Publicatie - Sheleg

Sheleg Ten behoeve van zijn derde mysteriedrama ‘De Wachter op de Drempel’, waarin een natuurkundige, ene dr. Strader, werkt aan de ontwikkeling van het ‘mechanisch occultisme’, ontwierp Rudolf Steiner vier toneelattributen. Het zijn vier modellen van mechanismen: Een hoofdmodel en drie bijmodellen, waarmee Steiner in beeld wilde brengen hoe middels mechanische apparatuur ether kan worden omgezet in technisch aanwendbare energie. De modellen zijn raadselachtig: Op voorhand laat zich niet bepalen hoe ze ether converteren en in in welke soort energie. In zijn publikatie ‘Sheleg’ (deel I) onderneemt de onderzoeker en  Lees verder [...]

Publicatie - Thúle

Thúle Over de ringen van macht en de hobbits in Tolkiens 'In de ban van de Ring'. De beroemde Engelse schrijver van ‘De Hobbit’, ‘In de Ban van de Ring’, ‘De Silmarillion’ en andere verhalen, professor J.R.R. Tolkien, werd op 3 januari 1892 geboren. Ter gelegenheid van zijn 100ste geboortedag zijn in 1992 vele publikaties over hem en zijn werk verschenen. Eén van deze nieuwe publikaties is het boek van Munin Nederlander ‘Thúle - Over de Ringen van Macht en de hobbits in J.R.R. Tolkiens In de Ban van de Ring.’ Daarin geeft Nederlander een esoterische analyse van Tolkiens geschriften en legt nog niet eerder opgemerkte verborgenheden bloot  Lees verder [...]

Publication - Kitezh

Kitezh Kitezh is the New Jerusalem or Grail Castle of Russian mythology, and this book is the first English translation of the remarkable legends of Kitezh and the heroic folk-tales of Russia. It also contains a rare essay by the great Russian esotericist, Valentin Tomberg, author of Meditations on the Tarot. He was the first person to see the central importance of these legends to the Slav Culture. They present a shining, Utopian vision, which Russia has aspired to again and again since the heroic era when King Vladimir, the Red Sun of Kiev, founded his Round Table in the same spirit as the Brotherhood of the Grail. This vision was perceived and shared by Western spiritual science, which in this book provides a fascinating commentary and in-depth analysis of the symbolism and allegorical significance  Read more

Publicatie - Kitesj

Kitesj Kitesj en de Russische Graallegenden. Door de vele aktuele politieke veranderingen in de voormalige Sowjet-unie is in het westen het christelijke verleden en de christelijke cultuur van Rusland opnieuw sterk in de belangstelling komen te staan. In dit boek doet de auteur een onderzoek naar dit christendom, aan de hand van de Slavische Kitesj-legende, de legende over de hemelvaart van de heilige, onzichtbare stad Groot-Kitesj en de jonkvrouw Fewronia, die hij voor zijn doel in dichtvorm in het Nederlands heeft vertaald. Ook vele belangrijke Russische bylígni komen uitvoerig aan de orde. Bylígni zijn oude heldenzangen, waarin de oeraspiraties van  Lees verder [...]

Dichtbundel - Dit

DIT Gedichten van Munin Nederlander. Dit omvangrijke debuut dient te worden beschouwd - en ook als zodanig te worden gekritiseerd - als een poging de patstelling waarin de Nederlandse poëzie zich bevindt, te doorbreken. Aanhoudende geschilpunten, zoals vorm versus inhoud, esthetisch versus persoonlijk, traditioneel versus vernieuwend, droom versus werkelijkheid, worden niet opnieuw leven ingeblazen, maar in evenwicht gebracht. Niet door het zoeken naar een gulden middenweg, maar door het verbindende element tussen uitersten, de onverwachte derde, op te sporen en in de taal werkzaam te doen zijn. Nederlander beschouwt zijn gedichten  Lees verder [...]