Formatorium Accousticum Vitum Quadrivium

Het vervolg op de publicaties Sheleg en Formatorium Accousticum Vitum

Publicatie - Formatorium Accousticum Vitum Quadrivium   Titel : Formatorium Accousticum Vitum Quadrivium
  Auteur : Munin Nederlander
  ISBN : -
  Uitgever : Stichting Warmtegroep
  Aantal Pagina's : -
  Uitgegeven in : -
  Voorbeeldpagina's : Bekijk Voorbeeldpagina's
  Koop Exemplaar : Via Webshop

Deze publicatie is wegens eerdere ziekte vertraagd en zal te zijner tijd worden uitgebracht.

De studie Formatorium Accousticum Vitum, Monadum en Quadrivium handelt over het mobiliseren c.q. het in functie brengen van Rudolf Steiners ogenschijnlijk zo immobiele Strader toneelattributen, namelijk één hoofdapparaat en drie bijzetapparaten (waarvan twee klein en één groot).

Strader Hoofdapparaat Strader Eerste Bijzetapparaat

Strader Hoofdapparaat

Strader Eerste Bijzetapparaat

Dit mobiliseren betreft in de eerste plaats een ‘akoestisch in functie brengen’ van de betreffende attributen, met name het hoofdapparaat, maar toch ook een (toekomstig) drijfkracht-technisch mobiliseren van alle vier de apparaten. Het betreft een ‘vertalen’ van etherkracht in drijfkracht, op basis van onderscheiden vormfinesses van die attributen; finesses die aanleiding geven tot het opzetten van zekere getallenreeksen.

19-Hexagram

Het zogenoemde Strader hoofdapparaat, dat vormtechnisch gezien een octaëder suggereert, met door ‘schaaltjes’ afgedekte hoekpunten, kan isometrisch op een plat vlak worden geprojecteerd. Dan neemt het de hexagramvorm aan, met name de vorm van het zogeheten ‘sommatief-magische’ 19-hexagram, omhuld door de ‘dubbele Ouroborosslang‘. Zie voor dit proces de film Formatorium Accousticum Vitum. Dat 19-hexamgram, al dan niet (wiskundig) ‘magisch’, representeert een symmetrisch stuk honingraat, bestaande uit 19 velden.

Als zodanig vertegenwoordigt het een hexagram onder kleinere en grotere hexagrammen c.q. symmetrische stukken honingraat. Genoemde getallenreeksen impliceren deze hexagrammen en borduren er op voort, tot op het thema van de ‘niet-infinitiesimale priemgetaltheorie’.

Strader Tweede Bijzetapparaat Strader Derde Bijzetapparaat

Strader Tweede Bijzetapparaat

Strader Derde Bijzetapparaat

Met behulp van een specifieke akoestiek die uit het ritme van die reeksen voortvloeit wordt — althans in principe — het zogeheten ‘layapunt’ van een object aangegrepen, het desbetreffende etherische middelpunt. Wordt zo’n layapunt verplaatst, dan verplaatst zich — als vanzelf — het gehele object, hoe zwaar het ook zijn mag. Ter oriëntatie: Bij wat menselijk bewustzijn heeft, heet zo’n layapunt ‘de Roos des Harten’, waarnaar onder andere de Rozenkruisers verwijzen, of ook wel, in de bewoording van de Oude Indiërs, ‘de Lotus van de Ziel’.

Het Zevende Zegelbeeld Van Rudolf Steiner

De onderhavige studie zet uiteen hoe te komen tot een verplaatsing van enig ‘layapunt’ aan de hand van Rudolf Steiners Strader toneelattributen.

Gedichten

STOF
Onder de grond bottelt
en ademt en wortelt
het. De stof bolt er op.
INDIA YOGI
Zijn blik verzacht zelfs dode dingen.
Ze dingen zachtjes naar zijn hand.
Hoe hang ik aan
dat onderkoelde branden.
AMERIKA - II
Geboren in Amerika,
die grote onderaardestad,
waar niemand je verwacht;
verloren in Amerika.
MONGOOLTJE
Zijn ogen kijken scheel naar binnen,
alsof hij moeitelozer mediteert
in ’t geestenrijk achter de zinnen
dan Tibetaan, Mongool of Indiër.
Hij schijnt een ieder te beminnen.
CONFLICT
Ik voel de neergesneeuwde gist
van een onopgelost conflict
verder en verder
indalen.
VAAS
De vaas van kristal
viel in tienduizend scherven.
Nu zien wij U overal
sterven.
GEBOORTEREDEN
Op aarde geboren.
Verraden, verloren.Maar ’t kwade bezworen
om U te behoren.
SCHEIDING
Wij raakten weer gescheiden.
De scheiding bracht gemis.
Ik ben gevierendeeld,
daar dit de tweede keer is.
SPIEGELBEELD
Gij draagt mij in Uw armen, en
in spiegelbeeld, ik U.
Geen derde kan daar ooit
iets aan veranderen.
AVONDLAND
Wij rezen op
uit het gewelf
van Egypte
en werden zelf
’t koninklijk paar.
RUSLAND
Weer gaan wij voort.
Nu met gevleugelde pas.
Wij wachten op anderen
bij iedere poort,
zoals onze voorbestemming was.
INITIATIEF
Dit is het grote initiatief:
Christus ik heb U lief.
VERWISSELING - II
Eens verrieden wij allen om één.
En moesten het leven verliezen.
Later verrieden wij één geliefd persoon, één om allen, en verdienden hetzelfde loon.
SWATOI
Ver weg ligt het land in ijs.
Bij nacht kruit het omhoog.
Het is er koud, nooit droog,
en vanaf hier de langste reis.
IN MEMORIAM R.S.
Ik beschik: straks schrik ik
tijdens ’t slapen wakker.
En de morgen daaropvolgend
schiet mij tussen zes en acht
te binnen wie hij is.
STERFKAMER - I
Betreden wij de Schreinerei
die in zijn balsemstaat gelaten is.
De wanden zijn verpurperd.
Er hangt verlatenis over een voorhangsel dat is gescheurd.
L.R.
Tempel van het midden,
veertig meter breed rozet,
straal intenser
dan de middag
die bij nacht verstert.
WEERWOLF
‘k Stam af van Faust.
Een had hij wat
met een publieke vrouw.
Het lot belastte mij
met beider zwakten.
SLAAPTABLET
Voel toch hoe zwaar dit weegt,
zonder gewicht.
Ik heb het ding niet nodig,
niet beslist.
SNEEUWWIT
Spiegeltje, spiegeltje
aan de wand,
waar is de koboldfamilie
die zich een maand
voor Sneeuwwit heeft vermand?

Nieuws

Filmpremière 12-2012
Op 21 december 2012 heeft de datum-gebonden filmpremière van de film Formatorium Accousticum Vitum in Wageningen plaatsgevonden.
Vorige    Volgende
Film Roosendaal 04-2013
Op 16 april 2013 is de film Formatorium Accousticum Vitum vertoond in een bioscoop in Roosendaal.
Vorige    Volgende
Film Wageningen 10-2013
Op 13 oktober 2013 is de film Formatorium Accousticum Vitum vertoond in een bioscoop in Wageningen.
Vorige    Volgende
Trailer beschikbaar 01-2014
Klik hier om de trailer van de film Formatorium Accousticum Vitum te bekijken!
Vorige    Volgende
Samenvoeging 05-2017
De websites van Munin Nederlander en Imagilogos zijn samengevoegd tot één gemeenschappelijke website.
Vorige    Volgende
Film Online 06-2017
De volledige film Formatorium Accousticum Vitum is heden hier online te bekijken!
Vorige    Volgende
Tassen 01-2017
Klik hier om de nieuwe rubriek met handgemaakte tassen te bekijken.
Vorige    Volgende
Imagilogos 06-2017
Klik hier om de achtergronden en het motief van Imagilogos te bekijken.
Vorige    Volgende
Biografie 06-2017
Een beknopte biografie van Munin Nederlander is hier beschikbaar.
Vorige    Volgende
Muziek 06-2017
Een deel van de muziekcomposities van Imagilogos zijn hier beluisteren.
Vorige    Volgende
Christelijke Tarot 06-2017
Imagilogos heeft een Christelijke variant van de Tarot uitgebracht die u hier kunt bekijken.
Vorige    Volgende
Handleiding 06-2017
De handleiding van de Christelijke Tarot van Imagilogos kunt u hier downloaden.
Vorige    Volgende
Contact 06-2017
Vragen aan Imagilogos? Klik hier om contact op te nemen met de vrienden van Imagilogos.
Vorige    Volgende
Contact 06-2017
Vragen aan Munin Nederlander? Klik hier om contact op te nemen met Munin Nederlander.
Vorige    Volgende
Christuskalender 05-2019
Imagilogos heeft een Christuskalender uitgewerkt. Klik hier voor meer informatie.
Vorige    Volgende