Producties

De producties zijn geproduceerd door Imagilogos

Christelijke Tarot De Tarot is een verzameling van 78 uitleg- of speelkaarten met heden elk een imaginatieve voorstelling, waarvan 56 kaarten zijn verdeeld over vier reeksen van elk 14 stuks. Deze 56 kaarten worden ‘de kleine arcana’ (geheimen) van de vier klassieke elementen genoemd, namelijk de elementen vuur (Staven), lucht (Zwaarden), water (Bokalen) en aarde (Pentakels). Elke reeks vertegenwoordigt dus één van deze elementen en valt uiteen in:

Voorbeeld Kleine Arcana Christelijke Tarot
  1. een groep van vier ‘nobele’ kleine arcana, de zogeheten honneurs; een zogeheten postuurlijk weergegeven Koning, Koningin, Ridder en Schildknaap, onder het zegel van ‘hun element’;

  2. een groep van tien ‘functionele’ kleine arcana, de zogeheten nummerarcana, lopende van nummer I (= Aas) tot en met nummer X, vroeger veelal figuurloos weergegeven en enkel getypeerd door respectievelijk één of meer (maximaal tien) Staven, Zwaarden, Bokalen (c.q. Bekers), Pentakels.

Deze arcana beschrijven het lot, het karma van de mens; en dat vroeger deels door symbolen, maar heden door het weergeven van 56 typerende levenssituaties Lees verder [...]

Esoterisch christelijke kalenders als leertafels

Christuskalender Met betrekking tot het Christendom valt op dat van zijn stichter, Jezus Christus, geen archeologische sporen te vinden zijn. De meeste esoterische stromingen binnen het Christendom achten dit niet zonder reden: Het optreden van zijn stichter als persoonlijk mens, als God de Zoon in het Vlees, blijkt te zijn gebonden aan een unieke levenskroniek, aan een unieke chronologie. Het betreft een kroniek, een chronologie die - naar dagtelling - exact uitdrukking geeft aan wie en wat Christus was, is en beoogd(e) te zijn. Aldus laat zich een Christuskalender, een Christuschronologie opstellen, waarvan het wonder direct is af te zien. Lees verder [...]


Handgemaakte Tas

Handgemaakte Tassen De tassen in de webshop betreffen vooral handgemaakte tassen, fluittassen, beenwarmers en riemen. Ieder artikel heeft een uniek karakter en een geheel eigen stijl. De artikelen zijn gemaakt van textielstoffen en textielverf. De materialen zijn voor een deel afkomstig uit de Verenigde Staten, lokale markten en verschillende textielwinkels. Er is gebruik gemaakt van uiteenlopende Indiaanse, Egyptische, Slavische en zelf ontworpen motieven, verrijkt met mineralen, knopen, sierraden, kralen en linten.

Kleding diende van oudsher niet enkel om het lichaam te beschutten tegen bijvoorbeeld koude en wind, maar vooral ook om uitdrukking te geven aan de eigen uitstraling (de eigen aura). En zo dienden tassen niet enkel voor het verslepen van kleine gebruiksvoorwerpen, maar vooral ook om uitdrukking te geven aan hoe de eigen spirituele bagage in schoonheid werd behoed en getoond. Lees verder [...]