Christelijke Tarot

Een nieuw ontwikkelde esoterisch-christelijke Tarot van Imagilogos

Kaartspel Christelijke Tarot inclusief handleiding   Titel : Kaartspel Christelijke Tarot inclusief handleiding
  Taal : Nederlands
  ISBN : 9789080089327
  Uitgever : Stichting Warmtegroep / Imagilogos
  Aantal Kaarten : 78
  Afmetingen (LxBxD) : 125x70x30 mm
  Uitgegeven in : 2017
  Handleiding : Download Handleiding Christelijke Tarot
  Vergelijking met Waite : Download vergelijking Tarot Waite met Tarot Imagilogos
  Voorbeeld : Bekijk Kaarten Christelijke Tarot
  Koop Exemplaar : Via Webshop

Over de Christelijke Tarot

De Tarot is een verzameling van 78 uitleg- of speelkaarten met heden elk een imaginatieve voorstelling, waarvan 56 kaarten zijn verdeeld over vier reeksen van elk 14 stuks. Deze 56 kaarten worden ‘de kleine arcana’ (geheimen) van de vier klassieke elementen genoemd, namelijk de elementen vuur (Staven), lucht (Zwaarden), water (Bokalen) en aarde (Pentakels). Elke reeks vertegenwoordigt dus één van deze elementen en valt uiteen in:

Voorbeeld Kleine Arcana Christelijke Tarot
  1. een groep van vier ‘nobele’ kleine arcana, de zogeheten honneurs; een zogeheten postuurlijk weergegeven Koning, Koningin, Ridder en Schildknaap, onder het zegel van ‘hun element’;

  2. een groep van tien ‘functionele’ kleine arcana, de zogeheten nummerarcana, lopende van nummer I (= Aas) tot en met nummer X, vroeger veelal figuurloos weergegeven en enkel getypeerd door respectievelijk één of meer (maximaal tien) Staven, Zwaarden, Bokalen (c.q. Bekers), Pentakels.

Deze arcana beschrijven het lot, het karma van de mens; en dat vroeger deels door symbolen, maar heden door het weergeven van 56 typerende levenssituaties en de oorzakelijke krachten daarachter.

Naast de kleine arcana bestaat een serie van 22 kaarten die ‘de grote arcana’ worden genoemd. Op figuratieve wijze verbeelden zij in 22 zo te noemen ‘kernimaginaties’ de inwijding(en) in de mysteriën Gods, zoals die door een uitverkoren mens werd(en) beleefd, vanaf de tijd van ’s mens morele zondeval uit het Paradijs tot aan de jaren 1413-1879/99 na Christus, ofwel de jaren voorafgaand aan, en betrekking hebbend op, ’s mens intellectuele zondeval.
Dat betreft dus een lang tijdsbestek; een bestek inclusief de periode van Christus’ optreden op aarde, tot aan de voornoemde jaren (wat in feite de periode betreft waarin het christendom vooreerst nog werd beleefd door ‘de bril van eertijds’, ofwel de periode waarin het christendom zich harmonisch in de mensheidsontwikkeling had in te voegen).

Voorbeeld Grote Arcana Christelijke Tarot

Alle 78 imaginatieve voorstellingen, alle arcana, de kleine en de grote, dragen de stijlkenmerken van het leven uit de 18e, 19e en het begin van de 20e eeuw, de eeuwen waarin — na de uitvinding van de boekdrukkunst — de Tarot werd vermenigvuldigd en geautoriseerd.
Het betreft, met name voor de grote arcana, een autorisatie van voorstellingen die volledig zijn terug te voeren op de vermelde tijd van vlak na Adams Zondeval: Voorstellingen die in de loop der eeuwen visueel en/of akoestisch werden overgeleverd en weergegeven in de vorm van mysterietoneelvoorstellingen, kerkprocessies en (profane) corso’s. Dit voornamelijk in de vorm van zulk een voorstellingen, processies en corso’s uit het Oude Egypte, het Oude India en de landen waarin de Mithrasgodsdienst werd beleden.

Officieel werd van die Tarot voor het eerst vernomen via de zogeheten Italiaanse ‘tarocchi’ en Franse ‘tarotiers’, tarotkaartenmakers. Waarna, in de laatste eeuwen van de voornoemde moderne tijd, de Franse occultisten Antoine Court de Gébelin, Éliphas Lévi (Alphonse Louis Constant) en Papus (dr. Encausse) zich met die Tarot associeerden. Wat evenzeer gold voor enkele Engelse occultisten van de Golden Dawn, zoals Edward Waite (samen met de illustratrice Pamela Colman Smith) en Aleister Crowley, alsook voor nog vele anderen. Eén en ander liep uit op de introductie van twee finale tarotspellen:

Voorbeeld Tarot van Marseille
  1. De oudere Tarot van Marseille, enkel bestaande uit de 22 grote arcana, maar toch sporadisch los en ad hoc gerelateerd aan her en der circulerende uitgaven van louter de 56 kleine arcana als (op de honneurs na) voorstellingsloze speelkaarten waarop één of meerdere Staven, Zwaarden, Bokalen of Pentakels stonden afgebeeld.

  2. De jongere ‘Rider’ tarot van Waite en Smith, geautoriseerd in 1910. Deze Tarot impliceert nadrukkelijk ook de 4 x 14 kleine arcana, en deze allemaal voorzien van een specifieke, figuratieve imaginatie, zowel voor de honneurs als voor de nummerkaarten.

Voorbeeld Tarot van Waite en Smith

Aan de hand van deze twee finale spellen, en met name aan de hand van het laatste spel, de ‘Rider’-tarot, is over de betekenis van enkel de 22 grote arcana veel geschreven. Over de betekenis van álle 78 arcana bijeengenomen is minder geschreven, maar desondanks nog heel wat. Twee — eertijds — toonaangevende werken over alle arcana (aan de hand van voornoemde ‘Rider’-tarot) zijn:

  1. (Uit het Engels:) Eden Gray: HET GEHEIM VAN DE TAROT1

  2. (Uit het Duits:) Hajo Banzhaf: HANDBOEK TAROT2

Onderhavige Tarot biedt niet een zoveelste beschrijving en duiding van de kleine en grote arcana. Zij presenteert een nieuwe Tarot, als zijnde een verchristelijking van de ‘Oude Tarot’, waarbij nochtans — in tegenstelling tot soortgelijke vernieuwingspogingen — een één op één correspondentie met de eertijdse arcana is gehandhaafd. Zie voor hoe dat is bedoeld en gepraktiseerd de handleiding. zie Zie de volgende vergelijking voor een vergelijking van de Christelijke Tarot van Imagilogos met de Tarot van Waite.

Voetnoten:

1)

2)

Eden Gray, HET GEHEIM VAN DE TAROT, Bert Bakker, 1970, ISBN 9060191604.

Hajo Banzhaf, HANDBOEK TAROT, Servire, 1997, ISBN 9063254725.


Christelijke Tarot op aluminium dibond

Christelijke Tarotkaarten op Aluminium Dibond   Titel : Christelijke Tarotkaarten op Aluminium Dibond
  ISBN : 9789080089327
  Uitgever : [PUBLISHER]
  Aantal Kaarten : 78
  Afmetingen (LxBxD) : 225x125x260 mm
  Uitgegeven in : 2019
  Voorbeeld : Bekijk Kaarten Christelijke Tarot
  Koop Exemplaar : Via Webshop

Christelijke Tarot als Leertafels

Christelijke Tarot als Leertafels

De 22 grote Arcana van de Christelijke Tarot zijn, uitgenomen de grote Arcana 0, 21, 22 – die geen feitelijke inwijdingsarcana zijn, in tegenstelling tot de nummers I t/m XIX – op deze Leertafel op een speciale wijze opgesteld. Ze zijn opgesteld in de vorm van het zogenaamde unieke magische 19-hexagram, waarin de getallen 1 t/m 19 zó zijn geplaatst (n de 19 velden of deelhexagrammen) dat de 3 x 5 = 15 stroken van dat hexagram steeds dezelfde getallensom oplevert, de zogenaamde magische constante C = 38. Dit om te komen tot een nader ‘opleggen’ van de kleine arcana op de grote; ergo, om te komen tot een nader uit te leggen magisch handelen met de Christelijke Tarot.