Artikelen

Een aantal artikelen is gepubliceerd in Novalis, Bres, Prana en de Volkskrant

Huistempelarbeid — Ora et Labora Hoeveel mensen — zo kan men zich afvragen —, en met name, hoeveel religieus-goedwillende mensen uit de westerse culturen, kunnen heden in staat worden geacht tot zowel een waarlijk belijden alsook een waarlijk praktiseren van het geloof in Christus, het geloof dat ooit het sterkst juist in die culturen werd gepredikt? Een afnemend aantal. Zelfs een versneld afnemend aantal; zoveel staat wel vast. En — zo vraagt men zich verder af — waarom is dat zo gelopen? Wat is de precieze oorzaak van die ‘westerse’ Lees verder [...]

Huistempelarbeid
Literatuur

Literatuur Het literaire deel van Imagilogos moet worden begrepen in het licht van de volgende verklaring: In zijn voordrachtencyclus "Kunst im Lichte der Mysterienweisheit", derde voordracht, gehouden op 30 december 1914 te Dornach, sprak Rudolf Steiner de volgende woorden: Het poëtische scheppen is heden tot op zekere hoogte aan zijn eind gekomen. De dichtwerken der ouden, waarin zich goddelijke visioenen openbaarden, kwamen tot stand door onbewust ondergane inspiratie. Nu breekt de tijd aan waarin mensen tot dichtkunst moeten komen op basis van bewust te ondergane inspiratie. Lees verder [...]

Prana — In de ban van de Ring Over J.R.R. Tolkiens meesterwerk ‘In de Ban van de Ring’ en Peter Jacksons gelijknamige film. Een bespreking vanuit Geesteswetenschappelijk standpunt. 'Uit het Paradijs, uit het goddelijke Lichtrijk stamt Salomo's Wonderring. Hij lichtte als de fonkelende sterren en blinkte als bliksem…. De aarde straalde en verheugde zich om zulk een wonder en alles wat adem heeft viel God ervoor op de knieën.Lees verder [...]

Ringen van Salomo en Sauron

Bruisvat— In de ban van de Ring Verhalen uit een ver verleden. Tolkien’s ‘In de Ban van de Ring’. De literaire nalatenschap van J.R.R. Tolkien spreekt nog steeds sterk tot de verbeelding. In de Ban van de Ring behoort tot de meest gelezen boeken van de 20e eeuw. Vanaf december is de verfilming in de bioscopen te zien. Het verhaal maakt deel uit van een omvattender geheel, zoals beschreven in de ‘Silmarillion’, waarin de oergeschiedenis van een wereld bevolkt door elfen, mensen, hobbits, dwergen e.a. wordt beschreven. Lees verder [...]

Sommatief magisch hexagram

Magische Hexagrammen Sommatief magische hexagrammen. Brief aan dhr. dr. A.R.P. van den Essen, Radboud Universiteit Nijmegen. (Tot op heden geen antwoord). Enige jaren terug hield ik mij bezig met het onderwerp 'gecentreerde zeshoeksgetallen', - de getallen 1, 7, 19, 37, 61, 91, 127, 169, 217, enz. Deze getallen zijn weer te geven als symmetrische stukken honingraat, zogeheten hexagrammen. Hoewel mijn bezigheid geen wiskundige was*, vond ik, samen met en dankzij enkele jongere vrienden, een mijns inziens Lees verder [...]

Volkskrant — Wereldnieuws op postzeger Jakob schonk zijn broer Ezau 220 schapen en geiten, staat in de Bijbel te lezen. Is het toeval dat de moderne getaltheorie 220 onder de 'bevriende getallen' schaart? Volgens de schrijver Hugo Wormgoor zijn wiskunde en christendom elkaars spiegelbeeld. De verborgen boodschap van arme, rijke en volmaakte getallen. 'Het wordt een beetje ingewikkeld, maar dat kan ik ook niet helpen.' Sommatief magisch 19-hexagram, ontwikkeld door de wiskundige Vickers. Wanneer de getallen van 1 t/m 19 met elkaar worden verbonden, verschijnt het patroon van de levensboom uit de joodse Kabbala. Lees verder [...]

De Hebreeuwse Swastika en Middernachtszon De Hebreeuwse Swastika en Middernachtszon. Een artikel over de Hebreeuwse Swastika en Middernachtszon, in de vorm van een open brief, later aan enkele Joodse stichtingen gestuurd. Bij mijn weten bestaan heden nog geen heilige Hebreeuws-Joodse tegenhangers van de krachtigste ten kwade aangewende symbolen van de 20e eeuw, het (rechtsdraaiende) hakenkruis en de 'Zwarte Zon' die de vloer siert van de 'Obergruppenführersaal' van de Wevelsburg van de eertijdse SS, nabij Paderborn, Duitsland. Lees verder [...]

Hebreeuwse Swastika
Hebreeuwse Swastika

The Hebrew Swastika and Midnight sun The Hebrew Swastika and Midnight sun. An article on the Hebrew Swastika and Midnight sun, an open letter sent to some Jewish institutions in The Netherlands. As far as I know there are no sacred Hebrew-Jewish counterparts today, of the most powerful evil symbols of the 20th century, the (clockwise rotating) Swastika and the 'Black Sun' which adorns the floor of the 'Obergruppenführersaal' of the 'Wevelsburg' of the former SS Read more [...]

Gedichten

STOF
Onder de grond bottelt
en ademt en wortelt
het. De stof bolt er op.
INDIA YOGI
Zijn blik verzacht zelfs dode dingen.
Ze dingen zachtjes naar zijn hand.
Hoe hang ik aan
dat onderkoelde branden.
AMERIKA - II
Geboren in Amerika,
die grote onderaardestad,
waar niemand je verwacht;
verloren in Amerika.
MONGOOLTJE
Zijn ogen kijken scheel naar binnen,
alsof hij moeitelozer mediteert
in ’t geestenrijk achter de zinnen
dan Tibetaan, Mongool of Indiër.
Hij schijnt een ieder te beminnen.
CONFLICT
Ik voel de neergesneeuwde gist
van een onopgelost conflict
verder en verder
indalen.
VAAS
De vaas van kristal
viel in tienduizend scherven.
Nu zien wij U overal
sterven.
GEBOORTEREDEN
Op aarde geboren.
Verraden, verloren.Maar ’t kwade bezworen
om U te behoren.
SCHEIDING
Wij raakten weer gescheiden.
De scheiding bracht gemis.
Ik ben gevierendeeld,
daar dit de tweede keer is.
SPIEGELBEELD
Gij draagt mij in Uw armen, en
in spiegelbeeld, ik U.
Geen derde kan daar ooit
iets aan veranderen.
AVONDLAND
Wij rezen op
uit het gewelf
van Egypte
en werden zelf
’t koninklijk paar.
RUSLAND
Weer gaan wij voort.
Nu met gevleugelde pas.
Wij wachten op anderen
bij iedere poort,
zoals onze voorbestemming was.
INITIATIEF
Dit is het grote initiatief:
Christus ik heb U lief.
VERWISSELING - II
Eens verrieden wij allen om één.
En moesten het leven verliezen.
Later verrieden wij één geliefd persoon, één om allen, en verdienden hetzelfde loon.
SWATOI
Ver weg ligt het land in ijs.
Bij nacht kruit het omhoog.
Het is er koud, nooit droog,
en vanaf hier de langste reis.
IN MEMORIAM R.S.
Ik beschik: straks schrik ik
tijdens ’t slapen wakker.
En de morgen daaropvolgend
schiet mij tussen zes en acht
te binnen wie hij is.
STERFKAMER - I
Betreden wij de Schreinerei
die in zijn balsemstaat gelaten is.
De wanden zijn verpurperd.
Er hangt verlatenis over een voorhangsel dat is gescheurd.
L.R.
Tempel van het midden,
veertig meter breed rozet,
straal intenser
dan de middag
die bij nacht verstert.
WEERWOLF
‘k Stam af van Faust.
Een had hij wat
met een publieke vrouw.
Het lot belastte mij
met beider zwakten.
SLAAPTABLET
Voel toch hoe zwaar dit weegt,
zonder gewicht.
Ik heb het ding niet nodig,
niet beslist.
SNEEUWWIT
Spiegeltje, spiegeltje
aan de wand,
waar is de koboldfamilie
die zich een maand
voor Sneeuwwit heeft vermand?

Nieuws

Filmpremière 12-2012
Op 21 december 2012 heeft de datum-gebonden filmpremière van de film Formatorium Accousticum Vitum in Wageningen plaatsgevonden.
Vorige    Volgende
Film Roosendaal 04-2013
Op 16 april 2013 is de film Formatorium Accousticum Vitum vertoond in een bioscoop in Roosendaal.
Vorige    Volgende
Film Wageningen 10-2013
Op 13 oktober 2013 is de film Formatorium Accousticum Vitum vertoond in een bioscoop in Wageningen.
Vorige    Volgende
Trailer beschikbaar 01-2014
Klik hier om de trailer van de film Formatorium Accousticum Vitum te bekijken!
Vorige    Volgende
Samenvoeging 05-2017
De websites van Munin Nederlander en Imagilogos zijn samengevoegd tot één gemeenschappelijke website.
Vorige    Volgende
Film Online 06-2017
De volledige film Formatorium Accousticum Vitum is heden hier online te bekijken!
Vorige    Volgende
Tassen 01-2017
Klik hier om de nieuwe rubriek met handgemaakte tassen te bekijken.
Vorige    Volgende
Imagilogos 06-2017
Klik hier om de achtergronden en het motief van Imagilogos te bekijken.
Vorige    Volgende
Biografie 06-2017
Een beknopte biografie van Munin Nederlander is hier beschikbaar.
Vorige    Volgende
Muziek 06-2017
Een deel van de muziekcomposities van Imagilogos zijn hier beluisteren.
Vorige    Volgende
Christelijke Tarot 06-2017
Imagilogos heeft een Christelijke variant van de Tarot uitgebracht die u hier kunt bekijken.
Vorige    Volgende
Handleiding 06-2017
De handleiding van de Christelijke Tarot van Imagilogos kunt u hier downloaden.
Vorige    Volgende
Contact 06-2017
Vragen aan Imagilogos? Klik hier om contact op te nemen met de vrienden van Imagilogos.
Vorige    Volgende
Contact 06-2017
Vragen aan Munin Nederlander? Klik hier om contact op te nemen met Munin Nederlander.
Vorige    Volgende
Christuskalender 05-2019
Imagilogos heeft een Christuskalender uitgewerkt. Klik hier voor meer informatie.
Vorige    Volgende