Biografie Munin Nederlander

Munin Nederlander (Utrecht, 1942) is publicist, illustrator en beeldend kunstenaar

Van zijn hand verschenen meerdere publicaties: Kitesj, over de Russische graallegende (welke eveneens vertaald is naar het Engels, onder de titel Kitezh); Thúle, over ‘In de ban van de ring’ van J.R.R. Tolkien; Sheleg, een analyse van het Strader-hoofdapparaat uit het derde Mysteriedrama van Rudolf Steiner; twee vervolgpublicaties op Sheleg, respectievelijk Formatorium Accousticum Vitum en het nog te publiceren Formatorium Accousticum Vitum Monadum en Quadrivium.

Munin Nederlander

Voorts verscheen van zijn hand De Alchemische Bruiloft ontcijferd; een beschrijving en commentaar op het opmerkelijke verband tussen enerzijds hoge morele doelstellingen die tot de imitatio Christi voeren, en anderzijds logica en getaltheorie. Daarnaast publiceerde Nederlander twee omvangrijke dichtbundels, DIT en ZEKER. In 2002 publiceerde hij Gea II, een publicatie over een tweeling-aarde in onze melkweg, onder het alias Hudi Woga.

Zie voor zijn publicaties de specificaties en de samenvattingen op de website. Nederlander illustreert zijn eigen werk. Een deel van zijn beeldend ouvre is te vinden in de rubriek Illustraties. Hij is Rozenkruiser en gelieerd antroposoof, en in deze zin is hij (geestes)wetenschappelijk onderzoeker.

Nederlander publiceerde enkele artikelen in Novalis, Bres en Prana. Artikelen óver zijn werk verschenen in Bres, Prana, Novalis en de Volkskrant. Zie hiervoor de rubriek Artikelen.

Hij is stichter van enkele initiatiefgroepen: Stichting Warmtegroep, een studiegroep die zich bezighoudt met ethertechnologie; Stichting Dichtdoor, een studiegroep die zich bezighoudt met literatuurvernieuwing; en Imagilogos, een subgroep van Stichting Warmtegroep die als doel heeft om esoterische onderwerpen kunstzinnig en mentaal overzichtelijk vorm te geven.

Gedichten

STOF
Onder de grond bottelt
en ademt en wortelt
het. De stof bolt er op.
INDIA YOGI
Zijn blik verzacht zelfs dode dingen.
Ze dingen zachtjes naar zijn hand.
Hoe hang ik aan
dat onderkoelde branden.
AMERIKA - II
Geboren in Amerika,
die grote onderaardestad,
waar niemand je verwacht;
verloren in Amerika.
MONGOOLTJE
Zijn ogen kijken scheel naar binnen,
alsof hij moeitelozer mediteert
in ’t geestenrijk achter de zinnen
dan Tibetaan, Mongool of Indiër.
Hij schijnt een ieder te beminnen.
CONFLICT
Ik voel de neergesneeuwde gist
van een onopgelost conflict
verder en verder
indalen.
VAAS
De vaas van kristal
viel in tienduizend scherven.
Nu zien wij U overal
sterven.
GEBOORTEREDEN
Op aarde geboren.
Verraden, verloren.Maar ’t kwade bezworen
om U te behoren.
SCHEIDING
Wij raakten weer gescheiden.
De scheiding bracht gemis.
Ik ben gevierendeeld,
daar dit de tweede keer is.
SPIEGELBEELD
Gij draagt mij in Uw armen, en
in spiegelbeeld, ik U.
Geen derde kan daar ooit
iets aan veranderen.
AVONDLAND
Wij rezen op
uit het gewelf
van Egypte
en werden zelf
’t koninklijk paar.
RUSLAND
Weer gaan wij voort.
Nu met gevleugelde pas.
Wij wachten op anderen
bij iedere poort,
zoals onze voorbestemming was.
INITIATIEF
Dit is het grote initiatief:
Christus ik heb U lief.
VERWISSELING - II
Eens verrieden wij allen om één.
En moesten het leven verliezen.
Later verrieden wij één geliefd persoon, één om allen, en verdienden hetzelfde loon.
SWATOI
Ver weg ligt het land in ijs.
Bij nacht kruit het omhoog.
Het is er koud, nooit droog,
en vanaf hier de langste reis.
IN MEMORIAM R.S.
Ik beschik: straks schrik ik
tijdens ’t slapen wakker.
En de morgen daaropvolgend
schiet mij tussen zes en acht
te binnen wie hij is.
STERFKAMER - I
Betreden wij de Schreinerei
die in zijn balsemstaat gelaten is.
De wanden zijn verpurperd.
Er hangt verlatenis over een voorhangsel dat is gescheurd.
L.R.
Tempel van het midden,
veertig meter breed rozet,
straal intenser
dan de middag
die bij nacht verstert.
WEERWOLF
‘k Stam af van Faust.
Een had hij wat
met een publieke vrouw.
Het lot belastte mij
met beider zwakten.
SLAAPTABLET
Voel toch hoe zwaar dit weegt,
zonder gewicht.
Ik heb het ding niet nodig,
niet beslist.
SNEEUWWIT
Spiegeltje, spiegeltje
aan de wand,
waar is de koboldfamilie
die zich een maand
voor Sneeuwwit heeft vermand?