Gea II

Noties van een unieke tweede aarde en haar mensheid, aan de keerzijde van onze melkweg

Publicatie - Gea II   Titel : Gea II
  Auteur : Munin Nederlander
  ISBN : 9789068740202
  Uitgever : Aureolus BV
  Aantal Pagina's : 160
  Uitgegeven in : 2002
  Voorbeeldpagina's : Bekijk Voorbeeldpagina's
  Koop Exemplaar : Via Webshop

Bij vrijwel alle mensen leeft de vraag of in ons melkwegstelsel nóg één of meer bewoonde planeetwerelden zijn te vinden. Waarbij dan met ‘bewoond’ bedoeld wordt: ‘bewoond zoals de aarde wordt bewoond’; bewoond dus door vier levensrijken, namelijk een mineraal rijk, een plantaardig rijk, een dierlijk rijk en, met als kroon daarop, een menselijkrijk; en deze rijken geopenbaard op de ons bekende en vertrouwde wijze: in aarde, water, lucht en warmte (vuur).

Esoterici stellen zich op het standpunt dat alle werelden, de planetaire- èn de stellaire-, bewoond zijn*, maar dan (vrijwel) uitzonderingsloos op een wijze ongelijkvormig aan de wijze waarop de aarde is bewoond, op een wijze dus die de burgerman en ook menige astronoom ‘onbewoond’ zou noemen. Al die werelden zouden, volgens de esoterici, bewoond zijn op slechts etherisch-astrale niveaus en/of er zou sprake zijn van een fysieke bewoning in een ander (drie-, respectievelijk vierdimensionaal) stof-ruimtetijdverband als het onze, dat gerelateerd is aan voornoemde vier agregaten.

Gea 1 en Gea II
Interview met wijlen Jan van Eerden over het bestaan van een tweede aarde

De vraag bij alle mensen is in feite: Is er ergens een tweede aardewereld waar we, als dat technisch mogelijk zou blijken, naar toe kunnen reizen, om daar, zonder verdere omslag, als aardemens voort te leven onder daar reeds aanwezige aardemensen, in een aardegelijkvormig klimaat en in een herkenbaar sociaal- cultureel menselijk verband?

De wetenschap vermag op deze vraag (nog) geen antwoord te geven**. Deze publicatie behelst het getuigenis van zo’n tweede aardewereld, en de stelling dat er ook niet meer dan twee van zulke werelden in het heelal bestaan, beide gelegen in ‘onze’ Melkweg. Dit alles naar voren gebracht op grond van helderziende ervaringen, referenties en wetenschappelijk onderzoek.

De schrijver begrijpt dat zijn beweringen niet anders dan afkondigend moeten overkomen. Hij blijft er echter bij. Daarnaast is de lezer natuurlijk geheel vrij in zijn oordeel over het naar voren gebrachte***.

Topografische kaart van Gea II

De topografie van Gea II, een tweede aarde in onze Melkweg

Bekijk ook de Voorbeeldpagina's.

Bekijk de nadere toelichting van Munin Nederlander op een brief van Michael Meyer.

*

Zelfs de interplanetaire en interstellaire ruimte achten zij bewoond, hoogwaardiger zelfs dan de bewoningen op planeten en sterren.

**

Hoewel die wetenschap (waarschijnlijk met recht) meent dat als een planeetwereld leven bevat in voornoemde zin en in voldoende gevorderde staat, bijvoorbeeld in de staat van een plantenrijk, dat rijk aan ons aardeplantenrijk analoog zal zijn, en uiteindelijk een dierenrijk en een mensenrijk als de onzen zal voortbrengen.

***

Hopelijk heeft de lezer er begrip voor dat de referenties zeer uitgebreid worden gegeven, vanwege de apartheid van het onderwerp en de beperktheid van het aantal. Hopelijk heeft hij er ook begrip voor dat daarentegen alle wetenschappelijke en geesteswetenschappelijke uitleg niet anders dan aanduidingsgewijs moet blijven. Anders zou het boek te omvangrijk worden.

Gedichten

STOF
Onder de grond bottelt
en ademt en wortelt
het. De stof bolt er op.
INDIA YOGI
Zijn blik verzacht zelfs dode dingen.
Ze dingen zachtjes naar zijn hand.
Hoe hang ik aan
dat onderkoelde branden.
AMERIKA - II
Geboren in Amerika,
die grote onderaardestad,
waar niemand je verwacht;
verloren in Amerika.
MONGOOLTJE
Zijn ogen kijken scheel naar binnen,
alsof hij moeitelozer mediteert
in ’t geestenrijk achter de zinnen
dan Tibetaan, Mongool of Indiër.
Hij schijnt een ieder te beminnen.
CONFLICT
Ik voel de neergesneeuwde gist
van een onopgelost conflict
verder en verder
indalen.
VAAS
De vaas van kristal
viel in tienduizend scherven.
Nu zien wij U overal
sterven.
GEBOORTEREDEN
Op aarde geboren.
Verraden, verloren.Maar ’t kwade bezworen
om U te behoren.
SCHEIDING
Wij raakten weer gescheiden.
De scheiding bracht gemis.
Ik ben gevierendeeld,
daar dit de tweede keer is.
SPIEGELBEELD
Gij draagt mij in Uw armen, en
in spiegelbeeld, ik U.
Geen derde kan daar ooit
iets aan veranderen.
AVONDLAND
Wij rezen op
uit het gewelf
van Egypte
en werden zelf
’t koninklijk paar.
RUSLAND
Weer gaan wij voort.
Nu met gevleugelde pas.
Wij wachten op anderen
bij iedere poort,
zoals onze voorbestemming was.
INITIATIEF
Dit is het grote initiatief:
Christus ik heb U lief.
VERWISSELING - II
Eens verrieden wij allen om één.
En moesten het leven verliezen.
Later verrieden wij één geliefd persoon, één om allen, en verdienden hetzelfde loon.
SWATOI
Ver weg ligt het land in ijs.
Bij nacht kruit het omhoog.
Het is er koud, nooit droog,
en vanaf hier de langste reis.
IN MEMORIAM R.S.
Ik beschik: straks schrik ik
tijdens ’t slapen wakker.
En de morgen daaropvolgend
schiet mij tussen zes en acht
te binnen wie hij is.
STERFKAMER - I
Betreden wij de Schreinerei
die in zijn balsemstaat gelaten is.
De wanden zijn verpurperd.
Er hangt verlatenis over een voorhangsel dat is gescheurd.
L.R.
Tempel van het midden,
veertig meter breed rozet,
straal intenser
dan de middag
die bij nacht verstert.
WEERWOLF
‘k Stam af van Faust.
Een had hij wat
met een publieke vrouw.
Het lot belastte mij
met beider zwakten.
SLAAPTABLET
Voel toch hoe zwaar dit weegt,
zonder gewicht.
Ik heb het ding niet nodig,
niet beslist.
SNEEUWWIT
Spiegeltje, spiegeltje
aan de wand,
waar is de koboldfamilie
die zich een maand
voor Sneeuwwit heeft vermand?

Nieuws

Filmpremière 12-2012
Op 21 december 2012 heeft de datum-gebonden filmpremière van de film Formatorium Accousticum Vitum in Wageningen plaatsgevonden.
Vorige    Volgende
Film Roosendaal 04-2013
Op 16 april 2013 is de film Formatorium Accousticum Vitum vertoond in een bioscoop in Roosendaal.
Vorige    Volgende
Film Wageningen 10-2013
Op 13 oktober 2013 is de film Formatorium Accousticum Vitum vertoond in een bioscoop in Wageningen.
Vorige    Volgende
Trailer beschikbaar 01-2014
Klik hier om de trailer van de film Formatorium Accousticum Vitum te bekijken!
Vorige    Volgende
Samenvoeging 05-2017
De websites van Munin Nederlander en Imagilogos zijn samengevoegd tot één gemeenschappelijke website.
Vorige    Volgende
Film Online 06-2017
De volledige film Formatorium Accousticum Vitum is heden hier online te bekijken!
Vorige    Volgende
Tassen 01-2017
Klik hier om de nieuwe rubriek met handgemaakte tassen te bekijken.
Vorige    Volgende
Imagilogos 06-2017
Klik hier om de achtergronden en het motief van Imagilogos te bekijken.
Vorige    Volgende
Biografie 06-2017
Een beknopte biografie van Munin Nederlander is hier beschikbaar.
Vorige    Volgende
Muziek 06-2017
Een deel van de muziekcomposities van Imagilogos zijn hier beluisteren.
Vorige    Volgende
Christelijke Tarot 06-2017
Imagilogos heeft een Christelijke variant van de Tarot uitgebracht die u hier kunt bekijken.
Vorige    Volgende
Handleiding 06-2017
De handleiding van de Christelijke Tarot van Imagilogos kunt u hier downloaden.
Vorige    Volgende
Contact 06-2017
Vragen aan Imagilogos? Klik hier om contact op te nemen met de vrienden van Imagilogos.
Vorige    Volgende
Contact 06-2017
Vragen aan Munin Nederlander? Klik hier om contact op te nemen met Munin Nederlander.
Vorige    Volgende
Christuskalender 05-2019
Imagilogos heeft een Christuskalender uitgewerkt. Klik hier voor meer informatie.
Vorige    Volgende