Formatorium Accousticum Vitum

Een vervolg op SHELEG als illustratieve voorpublicatie op Formatorium Accousticum Vitum Quadrivium

Publicatie - Formatorium Accousticum Vitum   Titel : Formatorium Accousticum Vitum
  Auteur : Munin Nederlander
  ISBN : 9789080089303
  Uitgever : Stichting Warmtegroep
  Aantal Pagina's : 46
  Uitgegeven in : 2013
  Voorbeeldpagina's : Bekijk Voorbeeldpagina's
  Koop Exemplaar : Via Webshop

Einde zomer 2013 had ik het uitkomen gepland van mijn studie Formatorium Accousticum Vitum Quadrivium, die handelt over het akoestisch mobiliseren van Rudolf Steiners ogenschijnlijk zo immobiele Strader toneelattributen,- één hoofdapparaat en drie bijzetapparaten: twee klein en één groot. Dit als grondslag voor de film Formatorium Accousticum Vitum, die zijn datumgebonden première beleefde op 21 december 2012, en als vervolg van mijn publicatie Sheleg van 1992, die die attributen enkel beschrijft.

Het uitkomen van die studie is vertraagd. Weliswaar is hij op het voor- en nawoord na al maanden af, maar ik sta op het punt om de betreffende attributen ook ‘drijfkracht-technisch’ in functie te brengen, het hoofdapparaat èn de bijzetapparaten,- dit althans in principe. Mijn nieuwe bevindingen hoop ik nog in de studie te kunnen invoegen. Het uitkomen ervan staat nu gepland voor het najaar van 2014.

Strader Hoofdapparaat Engel

Ter compensatie van de vertraging brengt Imagilogos deze voorpublicatie uit, met enkele (bewerkte) beelden en teksten uit film en studie, op te vatten als een annonce tot die studie en een geheugensteun bij de film. Een voorpublicatie die vanaf de derde vertoning van de film op 13 oktober 2013, te koop is aangeboden. De voorpublicatie kan via de webshop worden besteld.

Uiteraard valt het buiten het bestek van dit boek om de genoemde vormen van mobiliseren in detail uiteen te zetten*. Zie hiervoor de film en meer nog de aanstaande publicatie. Het boek toont echter expliciet, net als de film, de ‘sfeer van heiligheid’ waarbinnen ethertechniek ontwikkeld dient te worden. Het betreft een heiligheidssfeer die aanvuurt om tot de sociale voorwaarden te komen die zo’n techniek rechtvaardigt, de voorwaarden van een sociaal driegelede samenleving, op zijn minst nagestreefd door een kleine voorhoedegroep mensen.

Diana van Epheze

Ja, dat zo’n kleine voorhoedegroep op korte termijn waarlijk mag komen tot: het respecteren van ’s mens geestelijke vrijheid, het in het gebied van gevoel en ziel praktiseren van gelijke berechtiging van en voor ieder mens, en het op stoffelijk gebied waarlijk broederschappelijk verdelen van de (over)levensmiddelen door en onder de mensen.

EDN IJCM PSSR

Munin Nederlander

Bekijk enkele voorbeeldpagina's.

*

Zoals met name:
1. De invertering van het Strader hoofdapparaat uit Rudolf Steiners Jeruzalembeeld.
2. De daarvoor gebruikte inverteringssleutels.
3. De algemene hexagramtheorie; en de bijzondere -, die het magische 19-hexagram betreft, als zijnde de vlakke projectie van genoemd apparaat, en als de isometrische projectie van de kubus.
4. Het lineair-akoestisch maken van die projectie, het feitelijke mobiliseren ervan.
5. De hiermee annexe kalenderkunde.

In dit boek worden deze zaken slechts aangestipt.

Gedichten

STOF
Onder de grond bottelt
en ademt en wortelt
het. De stof bolt er op.
INDIA YOGI
Zijn blik verzacht zelfs dode dingen.
Ze dingen zachtjes naar zijn hand.
Hoe hang ik aan
dat onderkoelde branden.
AMERIKA - II
Geboren in Amerika,
die grote onderaardestad,
waar niemand je verwacht;
verloren in Amerika.
MONGOOLTJE
Zijn ogen kijken scheel naar binnen,
alsof hij moeitelozer mediteert
in ’t geestenrijk achter de zinnen
dan Tibetaan, Mongool of Indiër.
Hij schijnt een ieder te beminnen.
CONFLICT
Ik voel de neergesneeuwde gist
van een onopgelost conflict
verder en verder
indalen.
VAAS
De vaas van kristal
viel in tienduizend scherven.
Nu zien wij U overal
sterven.
GEBOORTEREDEN
Op aarde geboren.
Verraden, verloren.Maar ’t kwade bezworen
om U te behoren.
SCHEIDING
Wij raakten weer gescheiden.
De scheiding bracht gemis.
Ik ben gevierendeeld,
daar dit de tweede keer is.
SPIEGELBEELD
Gij draagt mij in Uw armen, en
in spiegelbeeld, ik U.
Geen derde kan daar ooit
iets aan veranderen.
AVONDLAND
Wij rezen op
uit het gewelf
van Egypte
en werden zelf
’t koninklijk paar.
RUSLAND
Weer gaan wij voort.
Nu met gevleugelde pas.
Wij wachten op anderen
bij iedere poort,
zoals onze voorbestemming was.
INITIATIEF
Dit is het grote initiatief:
Christus ik heb U lief.
VERWISSELING - II
Eens verrieden wij allen om één.
En moesten het leven verliezen.
Later verrieden wij één geliefd persoon, één om allen, en verdienden hetzelfde loon.
SWATOI
Ver weg ligt het land in ijs.
Bij nacht kruit het omhoog.
Het is er koud, nooit droog,
en vanaf hier de langste reis.
IN MEMORIAM R.S.
Ik beschik: straks schrik ik
tijdens ’t slapen wakker.
En de morgen daaropvolgend
schiet mij tussen zes en acht
te binnen wie hij is.
STERFKAMER - I
Betreden wij de Schreinerei
die in zijn balsemstaat gelaten is.
De wanden zijn verpurperd.
Er hangt verlatenis over een voorhangsel dat is gescheurd.
L.R.
Tempel van het midden,
veertig meter breed rozet,
straal intenser
dan de middag
die bij nacht verstert.
WEERWOLF
‘k Stam af van Faust.
Een had hij wat
met een publieke vrouw.
Het lot belastte mij
met beider zwakten.
SLAAPTABLET
Voel toch hoe zwaar dit weegt,
zonder gewicht.
Ik heb het ding niet nodig,
niet beslist.
SNEEUWWIT
Spiegeltje, spiegeltje
aan de wand,
waar is de koboldfamilie
die zich een maand
voor Sneeuwwit heeft vermand?

Nieuws

Filmpremière 12-2012
Op 21 december 2012 heeft de datum-gebonden filmpremière van de film Formatorium Accousticum Vitum in Wageningen plaatsgevonden.
Vorige    Volgende
Film Roosendaal 04-2013
Op 16 april 2013 is de film Formatorium Accousticum Vitum vertoond in een bioscoop in Roosendaal.
Vorige    Volgende
Film Wageningen 10-2013
Op 13 oktober 2013 is de film Formatorium Accousticum Vitum vertoond in een bioscoop in Wageningen.
Vorige    Volgende
Trailer beschikbaar 01-2014
Klik hier om de trailer van de film Formatorium Accousticum Vitum te bekijken!
Vorige    Volgende
Samenvoeging 05-2017
De websites van Munin Nederlander en Imagilogos zijn samengevoegd tot één gemeenschappelijke website.
Vorige    Volgende
Film Online 06-2017
De volledige film Formatorium Accousticum Vitum is heden hier online te bekijken!
Vorige    Volgende
Tassen 01-2017
Klik hier om de nieuwe rubriek met handgemaakte tassen te bekijken.
Vorige    Volgende
Imagilogos 06-2017
Klik hier om de achtergronden en het motief van Imagilogos te bekijken.
Vorige    Volgende
Biografie 06-2017
Een beknopte biografie van Munin Nederlander is hier beschikbaar.
Vorige    Volgende
Muziek 06-2017
Een deel van de muziekcomposities van Imagilogos zijn hier beluisteren.
Vorige    Volgende
Christelijke Tarot 06-2017
Imagilogos heeft een Christelijke variant van de Tarot uitgebracht die u hier kunt bekijken.
Vorige    Volgende
Handleiding 06-2017
De handleiding van de Christelijke Tarot van Imagilogos kunt u hier downloaden.
Vorige    Volgende
Contact 06-2017
Vragen aan Imagilogos? Klik hier om contact op te nemen met de vrienden van Imagilogos.
Vorige    Volgende
Contact 06-2017
Vragen aan Munin Nederlander? Klik hier om contact op te nemen met Munin Nederlander.
Vorige    Volgende
Christuskalender 05-2019
Imagilogos heeft een Christuskalender uitgewerkt. Klik hier voor meer informatie.
Vorige    Volgende